Regler for grenafhentning.

FÆLLES AFHENTNING AF GRENAFFALD I LUNDEHØJ GRUNDEJERFORENING.

OBS.

SÆRLIGE REGLER i 2023 p.g.a. NEDGRAVNING AF FIBERNET

HVORFOR? (Principperne)

Grundejerforeningen har en aftale med Vejby Cementstøberi om hvert efterår at hente medlemmernes grenaffald i vores område. Afhentningen foregår i en stor lastvogn med en grab på en lang svingarm. For at minimere antallet af stop (opbremsning, støtteben m.v.) gælder det for os om, at placere bunkerne over for hinanden, så grabben kan svinge fra den ene side af vejen til den anden under ét stop. Det også vigtigt for vedligeholdelsen af vores hjørner og rabatter, hvis vognen kan undgå at køre ind på de forskellige mindre stikveje i området. Læg derfor bunkerne med affaldet på de større vejes rabatter, og byg gerne bunkerne sammen med jeres naboer.

HVORNÅR? (Tidspunktet på året)

Grenaffald afhentes af vognmand sidst i uge 44 og må tidligst placeres i rabatten den 14 oktober !

HVORDAN? (Retningslinjerne)

Grenaffaldet samles i bunker i rabatterne langs foreningens større veje. Undgå bunker på stikvejene, da lastvognen er bred og tung.                                            

Ved små mængder skal grenene samles til større bunker. Slå gerne jeres bunker sammen med naboens.

Af hensyn til optagningen anmodes grundejerne om – så vidt det er muligt – at placere bunkerne på områder i rabatterne, som ligger overfor hinanden på vejen.

Bunkerne må ikke placeres under udhængende træer.

De enkelte grene må højst være 2 meter lange og 10 cm i diameter. Meget fyldige grene skal klippes i mindre stykker.

Bunkerne kan være længere end grenene, men de må ikke være bredere end rabatten. De må til gengæld gerne være et par meter høje.

Bunkerne medtages ikke, hvis disse indeholder andet end grenaffald eller overskrider de ovenfor angivne mål.                                                                

Såfremt bunkerne ikke medtages, skal grundejerne fjerne grenaffaldet for egen regning – senest ultimo november.