Vedr. ASFALTERING AF VEJBY STRANDVEJ og HOLLØSELUND STRANDVEJ

Kopi af mail udsendt til medlemmerne af LUNDEHØJ GRUNDEJERFORENING Den 5 Januar 2022

Kære medlemmer af Lundehøj grundejerforening,

Godt nytår!

Gribskov kommune har besluttet at Holløselund Strandvej og Vejby Strandvej skal have ny asfalt i foråret 2022.

Arbejdet planlægges således, at landinspektørfirmaet LE34 i de kommende måneder afsætter skellet imellem Strandvejen og de enkelte grunde langs vejen. Skellet vil blive markeret med træpæle. Hvis der befinder sig beplantning eller hegn på vejarealet, vil den enkelte grundejer modtage en henvendelse om at fjerne beplantningen og eventuelle hegn inden for en bestemt tidsfrist. Hvis dette ikke sker, vil kommunen fjerne beplantning m.m. for grundejerens regning.

Ovenstående arbejde vil pågå i de næste par måneder.

Selve asfalteringen af Strandvejen vil finde sted slut på foråret, således at området ikke vil blive generet i højsæsonen. Det er klart, at arbejdet vil medføre vejlukning og omkørselsruter i perioder, og vi vil modtage information om planerne senere, når asfalteringen påbegyndes. Kommunen vil også lægge information om projektet op på deres hjemmeside, når tidspunktet for vejarbejdet nærmer sig.

Lundehøj grundejerforening har 26 ejendomme, der ligger ud til Strandvejen. Ejerne har fået direkte besked fra kommunen om planerne, men orienteringen er også sendt til andre grundejere, som ikke ligger ud til Strandvejen, heriblandt undertegnede. Det er en fejl oplyser kommunen.

Det må siges, at den planlagte asfaltering er hårdt tiltrængt, så vi må håbe, at den kan foregå så gnidningsløst som muligt. Når jeg får nye oplysninger i sagen, skal jeg holde jer orienteret.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Feline Munck

Formand, Lundehøj grundejerforening, Kaprifolievej 8, Holløselund, 3210 Vejby, tlf. 40 16 14 51