OPFØLGNING PÅ ASFALTERING AF VORES VEJE

Som præsenteret på generalforsamlingen 2021


For lige at rekapitulere fik Foreningen asfalteret alle veje syd for Strandvejen samt Ærenprisvej og Kongelysvej, som er sideveje til Tusindfrydvej, og yderligere to stikveje på Kaprifolievej i efteråret 2018. Da det i processen viste sig, at den samlede pris for arbejdets første fase blev væsentligt billigere end estimeret i vores ingeniørrapport og de indkomne tilbud, lykkedes det at udvide entreprisen til også at omfatte alle veje og stikveje ved Engblommevej. Siden har vi fortsat vores fælles vej- og drænopsparing til at få de sidste veje nord for Strandvejen asfalteret. Vi regner med at kunne få gennemført resten af projektet i efteråret 2023, foråret 2024, hvilket er sandsynligt i forhold til 2018 priserne fra asfaltfirmaet Colas, som udførte arbejdets første fase. Selvfølgelig skal vi have et opdateret tilbud på resten af vejene, men det giver ikke mening at indhente det før foråret 2023, og så må vi håbe, at der ikke opstår så store skader i mellemtiden, at de ikke kan holdes inden for vores normale driftsbudget. Vi er i løbende kontakt med Colas, idet de hjælper os med at reparere forskellige skader, der henad vejen opstår på asfalten. De har også i det forgangne år – uden beregning – repareret nogle revner på et parsideveje på Engblommevej, som blev asfalteret i 2018.
Med hensyn til disse løbende reparationer har der været nogle stykker, primært på de to ”føde” veje til Kystvej: Richard Nielsens Vej og Campingvej. De er karakteriseret ved, at vi stort set kun har beboere på den ene side af vejen, bortset fra et stykke af Richard Nielsens Vej, hvor vi har medlemmer på begge sider. Problemerne med asfalten på de to veje er opstået, da der har været og fortsat er mange og store byggerier på Kystvej. Vores nabogrundejerforening i det område er Holløselund. De har ikke tvungent medlemskab af grundejerforeningen, og de har ingen vejopsparing. Derfor har det ikke været muligt at involvere dem i pasning af vejene, ligesom jeg også kan tvivle på, i hvilket omfang de opfordrer grundejerne, der foretager byggerierne til at være ansvarlige for de skader, der opstår i forbindelse med byggerierne. Dog er det lykkedes at engagere nogle enkelte genboer i reparationer af deres del af vejen både på Campingvej og Richard Nielsens Vej. Hvis der ikke er vilje til at deltage økonomisk på lige vilkår, gør vi ikke noget ved hullerne på genbosiden. De reparationer, der har været tale om, er flere på Campingvej, hvor et par af vores medlemmer i foråret 2020 fik påbud fra Gribskov Kommune om at få repareret nogle grimme huller. Dem fik vi ordnet med deltagelse fra genboen på den anden side af vejen. Siden har der været et par asfalteringer også på Campingvej, og også her var der medfinansiering fra privatpersoner, som ejer genbohuset på det stykke vej, hvor hullerne var opstået. Her for nylig har vi fået ordnet begyndelsen af Richard Nielsens Vej med deltagelse fra Glaspusteriet.
Det er jo ikke billigt at få repareret asfalt, men det er vores indtryk, at Colas er meget fair over for os. I 2020 lå vi under driftsbudgettet på 10.000 kr., men i år kommer vi til at overskride budgettet.
Vi krydser fingre for, at der ikke kommer yderligere skader i år. I vores vedtægter er det nævnt i § 3, at foreningen betaler vejvedligeholdelse på Richard Nielsens Vej og på Violvej, men af en eller anden grund er Campingvej ikke nævnt i vedtægterne, selvom
situationen er helt den samme, som på de to andre veje. Det vil blive rettet snarest. I vedtægterne står der også, at vores Forening først reparerer, efter at Kommunen har foretaget et såkaldt vej syn. Det har bestyrelsen undladt at kræve, da erfaring fra lignende sager, som vi har kendskab til fra Landliggersammenslutningen, er, at det oftest medfører meget store krav fra Kommunen, der udmeldes som påbud, som man er nødt til at følge. Det medfører som regel mange ekstra omkostninger. Vi håber, at I kan bifalde bestyrelsens praksis.
FM12-06-202

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

CAPTCHA ImageChange Image