Kystsikring & Ny Trappe

Trappelauget igangsatte i oktober sidste år et kystsikrings- og rekonstruktionsprojekt, som omfatter den nederste del af trappen og selve kysten ved siden af og under trappen. De nedenstående fotos beskriver processen, som blev vanskeliggjort af adgangsforholdene for tunge maskiner og køretøjer til stranden – samt af det ustyrlige vejrlig, som kvitterede med en mindre storm kort før jul.

OKTOBER 2015

Adgangen til stranden for foden af den gamle trappe, som blev bygget i 1980,og som har fungeret tilfredsstillende lige siden, foregik ved hjælp af et stålskelet, som førte ud over den efterhånden temmeligt ramponerede skræntfodssikring. Fra enden stålskelettet førte en ganske stejl metaltrappe det sidste stykke ned til selve stranden.

Metaltrappen blev ødelagt af stormen BODIL og erstattet af en trætrappe, som kunne trækkes op på stålskelettet i vinterhalvåret, men efterhånden var forholdende på stranden blevet så dårlige at trappen faktisk gik direkte ned i vandet, når den skulle benyttes.

RESTER AF GL. TRAPPE

Rester af gammel trappe

Entreprenørarbejdet, som påbegyndtes i efteråret 2015, blev udført af TULSTRUP, GRUS & STEN, som måtte benytte adgangen til stranden ved Heatherhill, både til nedkørsel af maskiner samt materialetransport.

Kystsikringen påbegyndes

De første faser af Kystsikringen påbegyndes, hvilket i hovedsagen gik ud på at fjerne samtlige sten fra den gamle sikring.

Oprydning

Så snart de store sten er lagt til side ude i vandet, kan genopbygningsarbejdet påbegyndes: Først lægges et lag jord, som følger skræntens hældning. Så udlægges et stykke holdbart filt, hvorpå der dernæst lægges et lag af småsten. Ovenpå disse suppleres med et lag af lidt større sten.

Til sidst kan de helt store – og tunge – sten lægges på plads, og da billedet herunder blev taget manglede kun et mindre stykke af sikringen til højre for trappen.

Kun få sten mangler

DECEMBER 2015

På grund af kraftig vind fra vest og nord måtte hele arbejdet dog indstilles sidst på efteråret – og entreprenøren besluttede at lade maskinerne køre tilbage og op ovenfor nedkørselen på Heatherhill. Sikkert en klog beslutning for lige før jul ramte en storm kysten, og bølgerne begyndte at gøre indhug i den halvfærdige skræntfodssikring nedenfor den gamle trappe.

Stærke kræfter på spil

Det lille stykke af skræntfodssikringen, hvor det øverste lag af store sten manglede, lå desværre helt åbent for bølgerne.

Åbent for bølgerne

JANUAR 2016

Og da stormen havde lagt sig og vinden gået om i øst, således at havet havde trukket sig tilbage, stod det klart, at der blev tale om en OMMER, som det fremgår af billedet herunder.

Ommer

APRIL 2016

Dog mente entreprenøren, at det ville være for risikabelt at færdiggøre projektet før man kom lidt længere hen på året, hvortil kom, at de tilladelser, som man havde indhentet før jul, var udløbet og derfor skulle fornys. Dette betød, at arbejdet lå stille i de tre første vintermåneder, hvorefter genopretningen først fandt sted i begyndelsen af april.

Genopretningen

Ved samme lejlighed blev stentrappen og de kraftige pæle, som senere skulle bære tov-rækværket konstrueret. Læg mærke til den uafskærmede udsigts- og hvileplatform, som markerer slutningen på den eksisterende trappe.

Stentrappen

MAJ 2016

Det kraftige tov-rækværk er nu monteret…..

Tov-rækværk monteret

…og afskærmningen/rækværket på udsigtsplatformen

Færdigt arbejde
Færdigt arbejde

Færdigt arbejde !