Kontingentbetaling

Kontingent (800 kr.) og Vej- og Drænbidrag (500 kr.) til Grundejerforeningen kan indbetales ved bankoverførsel, i alt 1300 kr. (2019) til:

Danske Bank
Reg.: 1551
Konto: 2119374.

Husk at angive sommerhusadresse eller matrikelnummer i feltet ”meddelelse til beløbsmodtageren”.

Kontingentet er forfalden til betaling 1.Januar hvert år med sidste rettidige indbetaling den 30. April hvert år.

Ved indbetaling fra udlandet kan følgende adresse bruges:

SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN kontonummer:

DK7930000002119374

Husk at angive indbetaler og sommerhusadresse. Kontingentet skal modtages omkostningsfrit for foreningen, derfor skal I tillægge indbetalingen fra 20 til 50 kr.