Kontakt

Bestyrelse

Formand
Feline Munck
Kaprifolievej 8
3210 Vejby
tlf.: 48708004
Mobil: 40161451
mail: feline@felinemunck.dk

Næstformand
Joseph Guldager
Anemonevej 1
3210 Vejby
mail: guldager@erhvervspsykologi.dk

Kasserer
Gerd Askaa
Snerlevej 3
3210 Vejby
mail: gerd.askaa@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Lilholm
Engblommevej 3
3210 Vejby
mail: jl@lilholmogpartnere.dk

Bestyrelsesmedlem
Steen Martinussen
Kongelysvej 3
3210 Vejby
mail: liseogsteen65@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Anette Reenberg
Engblommevej 15
3210 Vejby
mail: anette.reenberg@gmail.com

Bestyrelsessupleant
Jacob Brix Danielsen
Kaprifolievej 5

Bestyrelsessuppleant
Søren Therkelsen
Tusindfrydvej 12

Revisorer

Revisor
Kirsten Brennum
Snerlevej 2
3210 Vejby
mail: kab@pharmassist.dk

Revisorsuppleant
Peter Christensen
Valmuevej 6
3210 Vejby
mail: peter.a.christensen@mail.tele.dk

Drænudvalg

Formand
Jørgen Lilholm
Engblommevej 3
Mobil: 21772707
mail: jl@lilholmogpartnere.dk

Gunnar Jahn Simonsen
Valmuevej 12

Jørgen Flemming Christensen
Engblommevej 14

Carl Erik Christensen
Sofus Jensensvej 7A

Lars Jensen
Lupinvej 5

Webmaster

Mads Egmont Christensen
Kaprifolievej 8
3210 Vejby
Mobil: 26150970
mail: madsegmont@outlook.dk