Kontakt

Bestyrelse

Formand
Feline Munck
Kaprifolievej 8
3210 Vejby
tlf.: 48708004
Mobil: 40161451
mail: feline@felinemunck.dk

Næstformand
Jørgen Lilholm
Engblommevej 3
3210 Vejby
mail: jl@lilholmogpartnere.dk

Kasserer
Gerd Askaa
Snerlevej 3
3210 Vejby
mail: gerd.askaa@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Steen Martinussen
Kongelysvej 3
3210 Vejby
mail: liseogsteen65@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Johnny Garfiel
Kaprifolievej 4
3210 Vejby
mail: johnny.garfiel@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Josef Guldager
Anemonevej 1
3210 Vejby
mail: guldager@erhvervspsykologi.dk

Bestyrelsessupleant
Anette Reenberg
Engblommevej 15

Bestyrelsessuppleant
Søren Therkelsen’
Tusindfrydvej 12

Revisorer

Revisor
Kirsten Brennum
Snerlevej 2
3210 Vejby
mail: kab@pharmassist.dk

Revisorsuppleant
Peter Christensen
Valmuevej 6
3210 Vejby
mail: peter.a.christensen@mail.tele.dk

Drænudvalg

Formand
Jørgen Lilholm
Engblommevej 3
Mobil: 21772707
mail: jl@lilholmogpartnere.dk

Gunnar Jahn Simonsen
Valmuevej 12

Knud Danielsen
Kaprifolievej 10

Jørgen Flemming Christensen
Engblommevej 14

Carl Erik Christensen
Sofus Jensensvej 7A

Lars Jensen
Lupinvej 5

Webmaster

Mads Egmont Christensen
Kaprifolievej 8
3210 Vejby
Mobil: 26150970
mail: madsegmont@outlook.dk